Mill Digital Services

Alle cliënten van Mill Finance zijn aangesloten op Mill Digital Services. Via deze online omgeving kunt u veilig en snel informatie uitwisselen met Mill Finance, waaronder: 
  • digitale maandrapportage
    al dan niet met vergelijkende cijfers, benchmarks, budgetten en liquiditeitsbegrotingen
  • digitale informatie om aangiften voor omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en inkomensbelasting efficiënt voor te bereiden
  • digitale akkoordverklaringen voor bovenstaande belastingaangiften en bijvoorbeeld letters of representation of  management letters
  • digitale jaarrekeningen

Via Mill Digital Services kunt u ook digitaal documenten deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.