Salarisadministratie

Het voeren van een salarisadministratie is nauwkeurig werk. U dient zorgvuldig bij te houden wat u uw medewerkers betaalt aan salaris, reiskosten en andere vergoedingen. Daarnaast bent  u verplicht de loonbelasting, sociale verzekeringspremies en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW af te dragen aan de Belastingdienst.
Mill Finance hecht daarom veel belang aan het leveren van correcte salarisstroken. Met geïntegreerde software als de Rapportgenerator verbetert en versnelt Mill Finance voortdurend processen die met de salarisadministratie te maken hebben. Wanneer u via onze Payroll Portal uw mutaties heeft ingevoerd, beschikken wij direct over deze gegevens. Hierdoor kunnen we processen in de salarisadministratie versneld afhandelen en houden we meer tijd over voor kennisoverdracht en advies aan klanten.

Advies op het gebied van salarisadministratie
Onze adviseurs bieden u de volgende ondersteuning op het gebied van salarisadministratie: 
  • loonboekhouding verzorgen
  • aangiften loonbelasting verzorgen
  • contacten onderhouden met de uitvoeringsinstanties sociale verzekeringen
  • flexibele beloningssystemen en arbeidsvoorwaardenpakketten opzetten
  • expatriat- en inpatservices verzorgen
  • Payroll Services gebruiken via de Payroll Portal